* معرفي دبير خانه

*شرح وظایف دبیرخانه دائمی همایش ها*

راه اندازی وبگاه همایش و به روزرسانی آن

همکاری در تدوین سیاست های کلان در برگزاری همایش ها

نظارت کلان در برگزاری همایش ها

شناسائی فرآیند های مطلوب در برگزاریهای همایش ها

تدوین استانداردهای کشوری برای هر یک از فرآیندهای برگزاری همایش ها

ایجاد فضای رقابت سالم در برگزاری همایش های مربوطه به ایرانیان مقیم خارج از کشور در سطح کشور

شرکت در کلیه جلسات شورای سیاست گذاری و هماهنگی

تصویب برنامه برگزاری همایش

انجام مکاتبات با سازمان های مختلف مخاطبان همایش حسب نیاز

ایجاد هماهنگی بین کمیته ها و نظارت بر نحوه پیشرفت امور

بررسی اولیه مشخصات درخواست برای ثبت نام و ارسال آن به کارگروهها و کمیته علمی

تهیه فهرست نهایی پذیرفته شده گان و شرکت کنندگان

 

وظایف دبیر اجرائی

حضور در کلیه جلسات شورای هماهنگی

اعمال سیاست های ابلاغی از سوی دبیرخانه دائمی همایش ها

پیگیری جذب حمایت های مالی دستگاهها به منظور تأمین منابع مورد نیاز همایش

اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص همایش

ثبت نام و جمع آوری مقالات همایش

برگزاری نمایشگاه جنبی همایش  

اهداف دبیرخانه


نظارت کردن در برگزاری همایش ها

متمرکز کردن داده ها و اطلاعات همایش ها برگزیده شد.

تهیه بک آپ از تمامی همایش ها برای استفاده در سال های آتی

برگزاری جلسات آسیب شناسی همایش ها برگزار شده با حضور عوامل اجرائی

مشاورین و اعضای شورای سیاست گذاری.

ایجاد آرشیو منظم آثار راه یافته به همایش

تدوین استانداردهای کشوری برای هر یک از فرآیند های برگزاری همایش ها

 

جشنواره جوان ایرانی برتر خارج از کشور
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]